Errobiko maketa eta aktoreak

Lehen egunean gure klasearekin bi taldetan partekatu gira : lehen taldea Julenekin Errobiko maketaren gainean lan egin dugu.
Maketari esker ikasi ditugu : Errobiko iturriak, Errobiko mendiak eta ezarri ditugu Errobi erreka zeharkatzen dituzten herriak.

Julenen maketa

Julenen maketa


IMG_0296

Eta bigarren taldeak Errobiko ur aktoreak ikertu eta deskubritu ditu Elorrirekin joko bati esker.
Ikasi dugu aktoreak zirela : arrantaleak, herritarrak, raftingak, auzapezak, ur analisitako teknikariak, erreka teknikariak…
Urtean zehar Errobi garbitzeko egunak antolatzen dituzte.

Errobiko aktoreak

Errobiko aktoreak Elorrirekin

Donazaharreko eihera

Donazaharren joan gira eiheran bisitatzerat. Eiheran sartu gira, ainitz tresnak ikusi ditugu. Artoa bazen kobainan eta artoa jastatu dugu. Errota itzultzen delarik, ura inpleatzen dugu. Eiherak artoa transformatzen du irinan ogia egiteko. Eta jastatu dugu irina.
BIZIKI ONA ZEN !!

Eiheraren barnean

Eiheraren barnean

Kobaina

Kobaina

DSC00985 />

Eihera

Eihera

Errakano bat Donazaharren

Errakano bat Donazaharren

Errota bat eiheraren aintzinean Errota bat eiheraren aintzinean

Haltsuko zentrala hidrolikoa

Gure klasearekin, haltsuko bidea hartu dugu zentrala hidrolikoa bisitatzeko.

zentralaren sartzea

zentralaren sartzea


Gure gelarekin, Haltsuko elektrizitatearen zentrorat joan gira. Ikasi dugu nola egiten den elektrizitatea urarekin.
Zentralaren barnean

Zentralaren barnean


DSC00999

Pasagunea

Pasagunea

Gero ibili gira presaren ondoan. Biziki ongi zen eta gauzak ikasi ditugu !
Ikusi ditugu presa desberdinak arrainentzat bazirela :
– itsas amuarrainak
– lamproak
– angirak
– izozkinak
– kolakak.

Klasea osoa presaren aintzinean

Le bassin versant de la Nive / Errobiko arroa

Errobi erreka

 

Errobi Ipar Euskal Herriko erreka bat da.

Errobiren iturria Beherobi deitzen da, Ezterentzubin kokatzen da.

Iturritik ozeanorat 78 km dira.

5 iturri dira : Behorlegi, Arnegiko Errobi, Beherobi, Erengibel, Lauribar, Aldudeko Errobi.

5 ibaiadar baditu : Ezterengibel, Aldudeko erreka, Lakako erreka, Baztan Bidarraitik eta Latsa.

Aturri  ibaian  isurtzen  da  Errobi, Baionan. Ondoren,  ozeano Atlantikoan isurtzen da, Angeluko  ibai ahoan.

Errobiko arroaren maketa

 

                              

          Bandera urdinak : Errobiko ibaiadarrak / Les affluents de la Nive.

                                                     Iturriak

Errobin, arrantzaleak badira  zeren eta izozkin ainitz dira.

Ura  garbitzeko araztegiak badira  herri bakotxean : Kanbon, Uztaritzen..

Errobi, Kanboko araztegi ondoan.

 Errobi bazterrean :

Pages

 

 

 

Repérer les villes et les villages traversés par la Nive.
Le Bassin versant de la Nive
Le Bassin versant commence en amont de Saint-Jean-de-Port et finit en aval de Bayonne.
L’eau descend du sommet des montagnes et rejoint la mer par une embouchure.
Vocabulaire /  Hitzegia :
aval / ibai goialdea : côté vers lequel descend un cours d’eau.
amont / ibai behealdea: la partie d’un cours d’eau qui est comprise entre l’endroit où l’on est, et la source.
embouchure / ibai aho :  c’est  l’endroit où l’eau « sort » du bassin versant pour rejoindre la mer.
As-tu bien compris cet article ?  –   Artikulu hau ongi irakurri duzu ?
1- Quel est le thème de notre article ?
     Zer da artikulu honen gaia ?
2- Par où commence et finit le Bassin versant ?
      Nun hasten da eta nun bukatzen da arroa ?
3- Quelles sont les définitions des mots « aval », « amont » et « embouchure »?
     Definizioak eman itzazu : « ibai behealdea », « ibai goialdea » eta « ibai ahoa » ? 
4- Comment s’appelle la « sortie » du Bassin versant de la Nive  ?
      Nola deitzen da Errobiko arroaren bukaera ?

Les acteurs de l’eau

Les acteurs de l’eau

Dans le jeu, il fallait faire des paires avec des images et des textes.

Les images représentaient des acteurs de l’eau (gens qui ont une influence sur l’eau).

Les textes représentent les actions qu’il font sur l’eau.

Personnages:

-la police de l’eau : elle repère les problèmes,

-l’association des pêcheurs : ils pechent les poissons

-les habitants riverains : ils utilisent l’eau

-les agriculteurs  riverains : ils utilisent l’eau

-le maire d’une commune d’un bassin versant : il prend les décisions

-les techniciens de la rivière : ils s’occupent de l’eau

-entreprise de traitement de l’eau : elle traite l’eau

-coordinatrice du contrat de rivière : elle coordonne les acteurs de l’eau en rapport

avec le contrat de rivière

-association d’insertition professionnelle pour la protection de l’environnement

-clubs de sport en eaux vives : ils utilisent les eaux vives pour faire du sport comme

le rafting, canöe-kayak

-laboratoire d’analyse de l’eau : il vérifie la qualité de l’eau

-association d’education à l’environnement : elle sensibilise aux problèmes de l’eau

 

Questions:

Voici un questionnaire pour verifier si vous avez compris cet article blog.

Combien y a t-il d’acteurs de l’eau?

Quel est le rôle :

-de la coordinatrice de contrat de rivière?

-de la police de l’eau?

-du maire?

-de l’association d’insertion ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Acide, neutre, basique / Azidoa, neutroa, basikoa

Azidoa, neutroa, basikoa

Osagaiak :

_ Aza gorriaren ura : aza gorria eta ur beroa boteila batean nahasiz ura urdina bilakatu da .

_  Jateko bikarbonato

_  Ozpin xuria

_  Zitroin bat

 

Tresnak :

_  Ontziak

_  Pipetak

 

Esperientzia :

1) Ontzi batean ur urdin iluna isuri dugu. Bikarbonato eman dugu ontzian, eta ura ubela bilakatu da.

2) Ozpin xuria  (edo zitroina) gehitu dugu eta berriz  urdina bilakatu da.

 

pHak likidoen disoluzioa neurtzen du.

 

0tik 14 raino joaiten da; 7 pH da bere erdia, edaten dugun ura 7 pHtan da.

7 pH baino haundia delarik basikoa da, adibidez : odola 7,35 pH edo itsasoko ura 8,0 pH.

7 pH baino ttipiago delarik azidoa da, adibidez : esnea 6,5 pH edo tea 5,5 pH.

 

Esperientzia 1)  : Ur urdin iluna  neutroa da. Bikarbonatorekin basikoa bilakatu da.

Esperientzia 2)  : Ozpin xuriarekin, azidoa dena, berriz neutroa bilakatu da.

 

ur urdin iluna (neutroa) + bikarbonato  (basikoa) →  basikoa

ur urdin iluna (neutroa) + ozpin xuria (azidoa)  →  azidoa

ur urdin iluna (neutroa) + bikarbonato (basikoa) + ozpin xuria (azidoa)  →  neutroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cycle de l’eau domestique / Etxeko uraren zikloa

Le cycle de l’eau domestique
Schéma du cycle de l’eau domestique
 
1 –  Prise d’eaul’eau de la Nive est pompée.
2 – Usine de traitement de l’eau potable: l’eau de la Nive est rendue potable.
3 – Le château d’eau permet de stocker l’eau potable pour la distribuer aux habitants.
4 –  L’eau potable utilisée par les habitants devient usée. Elle passe par les égouts.
5 – Les eaux usées sont conduites jusqu’à une station d’épuration. Son rôle est de rendre les eaux propres.
6 – L‘eau propre est rejetée dans la rivière en aval de la prise d’eau .

As-tu bien lu cet article ?   –   Artikulu hau ongi irakurri duzu ?
1 – Quel est le rôle du château d’eau ?
      Zein da ur gazteluaren funtzioa ?
 
2 – Comment s’appelle l’usine qui rend l’eau pompée dans la Nive potable ?
       Nola deitzen da Errobin hartua den ura garbitzen duen lantegiak ?
3 – L’eau pompée dans la Nive est-elle potable ?
       Errobin hartua den ura edangarri dea ?
4 – Quel est le rôle de la station d’épuration ?
       Zer da araztegiaren funtzioa ?

 

La minoterie d’Ustaritz

    Les étapes pour transformer le blé  en  farine.

1. Les grains  de blé récoltés sont déposés a la minoterie.

2. Les grains de blés sont triés et sont stockés dans des silos.
3. Le mouillage : Le grain de blé est mouillé à l’ aide d’ un humidificateur pour retirer plus facilement l’amande de son enveloppe que l’on appelle  » le son ».
4. La mouture consiste à transformer l’amande du grain de blé en farine.
les meules

 

Minoterie d’Ustaritz

 

 

Le début de la visite

       Nous écoutons attentivement…

A  vous de   jouer …


1 – Vrai ou faux : la mouture est une machine ?

 

2 – Comment s’appellent les grands reservoirs où le blé est stocké?

 

3 – Comment s’appelle la partie du blé transformée pour fabriquer la farine ?

 

4 – Quel est le nom de l’endroit où le grain de blé est transformé en farine ?